WELL | LEED CERTIFIKÁCIA

well_certifikacia_jankova

WELL certifikácia je rýchlo sa rozvíjajúcim typom certifikácie. Celosvetové uznanie získala hlavne zameraním na človeka, jeho zdravie a well-being. Certifikáciou pracovného prostredia podľa Štandardu WELL firma potvrdzuje a prezentuje záujem o zdravé pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. WELL certifikovaná budova predstavuje základ zdravého vnútorného prostredia.

Do praxe bola WELL certifikácia uvedená v októbri 2014 neziskovou organizáciou The International WELL Building Institute (IWBI). Tomuto uvedeniu predchádzalo 6 rokov odborných štúdií, prieskumov a zlepšovania. WELL Štandard je teda založený na podložených vedeckých poznatkoch z oblasti zdravia a ľudského správania. Zohľadňuje tiež existujúce normy, predpisy a najlepšie odporúčania z praxe.

Koncepty WELL v2

VODA  | VZDUCH  | VÝŽIVA  | SVETLO  | POHYB  | TERMÁLNY KOMFORT  | AKUSTIKA  | MATERIÁLY  | MYSEĽ  | KOMUNITA  | INOVÁCIE

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je najpoužívanejším programom zelenej certifikácie na svete. Ponúka rámec na tvorbu energeticky efektívnych, udržateľných budov, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, zdravia či znižovania nákladov.  Certifikácia LEED je celosvetovo uznávaným symbolom udržateľnej budovy či interiéru.

Certifikácia LEED je pre všetky typy nehnuteľností v rôznych štádiách – nová výstavba, prestavba, údržba, interiér či jadro a schránka. GBCI  (Green Business Certification Inc.) je jedinou inštitúciou, zabezpečujúcou certifikáciu v oblasti udržateľnosti a zoskupujúcu profesionálov v tomto odvetví. 

leed_certification_jankova

Kategórie LEED v4

POLOHA A DOPRAVA | UDRŽATEĽNÁ LOKALITA | VYUŽITEĽNOSŤ VODY | ENERGIA A OVZDUŠIE | MATERIÁLY A ZDROJE | KVALITA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA | INOVÁCIE

NAŠE SLUŽBY

ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI A NÁVRH OPATRENÍ

Zhodnotíme aktuálny stav vášho projektu voči požiadavkam štandardu. Na základe analýzy zistíme úroveň zhody s požiadavkami v jednotlivých oblastiach a možnosti certifikácie. V súlade s cieľmi spoločnosti navrhneme najvhodnejšie riešenia na dosiahnutie požadovanej úrovne certifikácie.

KOMPLEXNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Zabezpečíme plynulý priebeh certifikačného procesu od registrácie až k úspešnej certifikácii.

TESTOVANIE A MERANIE

Zabezpečíme potrebné testovanie vzoriek a meranie požadovaných parametrov jednotlivých oblastí štandardov – voda, vzduch, svetlo, akustika.

ODBORNÉ ŠTÚDIE

V spolupráci s odborníkmi v jednotlivých oblastiach štandardu vypracujeme štúdie, na základe ktorých si budete môcť vybrať to pravé riešenie pre váš projekt – štúdia BIM, LCA, EIA, akustická štúdia a iné.

ŠKOLENIA A PREDNÁŠKY

Poskytneme prednášky a školenia týkajúce sa štandardu WELL, jeho jednotlivých oblastí, súvislostí a prienikov s ostatnými štandardmi (LEED, BREEAM).

V prípade záujmu o viac informácií alebo cenovú ponuku nás kontaktujte, radi sa s Vami stretneme!

KONTAKT
O nás

NATURAL SOLUTIONS je poradenská spoločnosť v oblasti zdravých a udržateľných nehnuteľností. Špecializujeme sa na certifikáciu WELL a LEED. Poskytujeme služby v oblasti biofilického dizajnu a environmentálneho poradenstva.

Naša spoločnosť sa riadi princípmi zodpovedného podnikania.

 

 

CERTIFIKÁCIE
KONTAKT

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.

Záhradná 5637/58, 90101 Malacky, Slovakia

IČO: 50686135 | IČ DPH: SK2120419873

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116836/B