well certifikácia

Zdravie a wellbeing ako základ

WELL certifikácia je prvým medzinárodným stavebným štandardom so zameraním na zdravie a wellbeing ľudí v budovách. Ponúka rámec, ktorý pomáha zlepšovať zdravie a pohodu pre každého, kto navštívi budovu alebo interiér, pracuje v ňom alebo sa v ňom nachádza. WELL Building Standard je vedený a spravovaný  The International WELL Building Institute (IWBI).

WELL Building Standard je založený na súbore lekárskeho výskumu, ktorý skúma prepojenie medzi budovami, v ktorých trávime viac ako 90 percent nášho času, a zdravím a wellbeingom ich obyvateľov. Projekty WELL sú certifikované treťou stranou prostredníctvom spolupráce IWBI s Green Business Certification Inc. (GBCI) – certifikačným orgánom aj pre zelený štandard LEED.

Projekty, ktoré sa usilujú o tento typ certifikácie, môžu získavať body na základe výsledkov výkonnosti za rôzne stratégie, dizajn a prevádzkové stratégie, čím môžu dosiahnuť jednu zo štyroch úrovní certifikácie: bronzovú, striebornú, zlatú alebo platinovú.

dôvody WELL certifikácie

Nie je žiadnou novinkou, že emocionálny stres je dnes jednou z najčastejších príčin chorôb – od bolesti hlavy, depresie až po rakovinu či srdcové choroby. Podľa prieskumu medzi viac ako 500 zamestnancami v Spojených arabských emirátoch malo 42 % ľudí pocit, že ich kancelárske prostredie je stresujúce. Keďže dnešní ľudia trávia väčšinu času v uzavretých priestoroch, je nevyhnutné eliminovať stresové faktory a vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zdravie a pohodu.

Mnohé štúdie poukazujú na vplyv prostredia na ľudskú psychiku, a s tým spojenú motiváciu, produktivitu či kreativitu. Prvky ako dostatok denného svetla, správna akustika, zeleň, ergonómia pracoviska či prístup k zdravému jedlu sú užívateľmi interiérov opakovane označované za najžiadanejšie.

Ako vyplýva z prieskumov po certifikácii, integrovaný prístup podľa štandardu WELL výrazne zvyšuje spokojnosť, produktivitu, vnímané fyzické alebo duševné zdravie, znižuje mieru fluktuácie, absencie alebo prezenčnosť na pracovisku.

V neposlednom rade profitujú z tejto certifikácie nielen vaši zamestnanci, zákazníci či nájomcovia. Keďže až 90 % prevádzkových nákladov spoločnosti tvoria osobné náklady, zníženie neefektívnej práce, fluktuácie či práceneschopnosti a zároveň zvýšenie motivácie či produktivity predstavuje pre spoločnosť významnú finančnú úsporu.

10 oblastí ŠTANDARDU

Holistický prístup k certifikácii s ohľadom na zdravie a pohodu zahŕňa 10 oblastí so špeciálnou časťou inovácie. Nezávislá certifikácia treťou stranou potvrdzuje nielen vhodnosť a parametre fyzického prostredia, ale aj prijaté firemné politiky a postupy v oblasti HR, FM či CSR.

priebeh certifikačného procesu

naše služby

SLUŽBY

Štúdia uskutočniteľnosti | GAP Analýza

Zhodnotíme stav vášho projektu vzhľadom k požiadavkam WELL certifikácie

SLUŽBY

Projektový manažment certifikácie

Prevedieme váš projekt celým procesom WELL certifikácie

Služby

Testovanie vnútorného prostredia

Zistíme kvalitu vnútorného prostredia Vašej budovy či kancelárie

Služby

Biofilický dizajn pracovných priestorov

Navrhneme vybavenie pracovného priestoru podľa zásad biofilickéo dizajnu