Kompletná ponuka služieb pre certifikáciu WELL

Spoľahnite sa na naše odborné skúsenosti a využite niektorú z našich ponúkaných služieb.

GAP analýza pre WELL certifikáciu_NATURALSOLUTIONS.sk

Štúdia uskutočniteľnosti | GAP analýza

V rámci štúdie uskutočniteľnosti vyhodnotíme, do akej miery projekt spĺňa požiadavky na certifikáciu a kde sú možnosti na zlepšenie.

Analýzou GAP zhodnotíme potenciál budovy alebo kancelárie a zistíme, aké certifikačné ciele by sa dali dosiahnuť. Štúdia uskutočniteľnosti zahŕňa hĺbkový rozhovor s vedúcim tímom, návštevu miesta a podrobnú správu.

Analýzou je možné zmapovať buď všetky hodnotené oblasti štandardu alebo len vybrané časti daného projektu. 

projektový manažment certifikácie

Čo najplynulejší priebeh celého procesu zabezpečujeme certifikovanými odborníkmi WELL AP a zároveň projektovými manažérmi..

Snažíme sa, aby projekty boli vedené bezpečným a efektívnym spôsobom, a to všetko v rámci stanoveného času a rozpočtu.

Budeme úzko spolupracovať s Vašim projektovým tímom, aby sme porozumeli  individuálnym cieľom projektu a spoločnosti, a vedeli tak prispôsobiť jednotlivé kroky smerom k úspešnej certifikácii.

Projektový manažment pre WELL certifikáciu_NATURALSOLUTIONS.sk
Meranie kvality vnútorného prostredia kancelárie pre WELL certifikáciu_NATURALSOLUTIONS.sk

meranie parametrov vnútorného prostredia

V rámci merania parametrov vnútorného prostredia podľa požiadaviek štandardu WELL Vám ponúkame nasledovné služby, vykonávané odborníkom na WELL audit:

VODA | Zakalenosť, Koliformné baktérie, Dezinfekčné prostriedky

VZDUCH | PM2.5, PM10, Formaldehyd, VOC, Oxid uhoľnatý, Oxid dusičitý, Radón

TERMÁLNY KOMFORT | Pocitová a priemerná radiačná teplota, Relatívna vlhkosť

SVETLO | Vizuálne a cirkadiálne osvetlenie

AKUSTIKA |  Úroveň hluku pozadia, trieda izolácie hluku (NIC) a zvuková izolácia (Dw), Doba dozvuku (RT)

biofilický dizajn kancelárie

Navrhneme pracovné priestory, ktoré sú funkčné a moderné v zmysle nárokov na nové spôsoby práce, a zároveň prispievajú k zdraviu a pohode podľa zásad biofilického dizajnu a WELL štandardu.

Kancelária s použitím prírodných materiálov môže významnou mierou prispieť k psychickej pohode zamestnancov, k zvýšeniu ich kreativity či dokonca zníženiu prejavov syndrómu chorých budov (SBS).

Náš tím vypracuje návrh, ktorý podporí DNA  a bude spĺňať osobité požiadavky Vašej spoločnosti.

Biofilický dizajn v kancelárii_NATURALSOLUTIONS.sk