spoločnosť

Tím odborníkov s prírodou v srdci

Náš tím sa skladá z odborníkov z rôznych oblastí, ktorých spája láska k prírode. Spoločne sa snažíme prispieť k tomu, aby prostredie, v ktorom dnes trávime väčšinu času, bolo pre človeka čo najvhodnejšie. Zdravé ovzdušie, ergonomické pracovisko či správne osvetlenie podľa cirkadiálneho rytmu sú jednými z oblastí, ktoré môžu zlepšiť pocit pohody a wellbeing ľudí v umelom prostredí.

služby

náš Tím

odborníkov pre WELL certifikáciu a meranie kvality vnútorného prostredia 

Zakladateľka spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projektového manažmentu a zdravého pracovného prostredia. Akreditovaná odborníčka pre certifikáciu WELL a LEED ID+C.

CEO | WELL AP | LEED AP ID+C

Ing. Katarína Janková

Odborník v oblasti environmentalistiky a certifikovaný profesionál pre výkon auditu vnútorného prostredia podľa Štandardu WELL.

Konzultant | WELL PTO

Mgr. Rastislav Janko

Odborník na environmentálne vedy, manažment prírodných zdrojov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Dlhoročný konzultant v oblasti životného prostredia.

Konzultant

RNDr. Michal Dubovský, PhD.

S našim know-how k vašej zdravej kancelárii

Vytvoriť zdravú kanceláriu, ktorá podporuje fyzické i duševné zdravie človeka, vyžaduje znalosti a koordináciu viacerých profesií. Ako začať alebo ako zistiť, či Vaša kancelária neprekračuje nebezpečné hodnoty prchavých látok alebo zabezpečuje vhodné osvetlenie? Ako možno podporiť produktivitu a wellbeing?

Sme tu pre Vás!