ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO

environmentalne_poradenstvo

Environmentalistika využíva poznatky vedného odobru ekológie, skúma pôsobenie človeka na ekosystémy, zaoberá sa prevenciou znečisťovania životného prostredia, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežaducich zásahov. Zahŕňa tiež ochranu prírody, monitoring zložiek životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, hospodárenia s energiami, starostlivosť o zdravie ľudskej populácie a ďalšie.

Prostredníctovm environmentálneho poradenstva pomáhame našim klientom zabezpečiť súlad ich podnikateľských aktivít s predpismi v oblasti  životného prostredia. Zároveň disponujeme odbornými skúsenosťami v oblastiach posudzovania vplyvov na životné prostredie, permakultúrny dizajn, dendrologické posudky, odpadové hospodárstvo či manažment dažďovej vody

NAŠE SLUŽBY

POSUDKY EIA

Postaráme sa o celkový manažment procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA – Environmental Impact Assessment).

PERMAKULTÚRNY DIZAJN

Vytvoríme regeneratívny dizajn budovy či krajiny podporujúci lokálnu biodiverzitu a zdravý životný štýl. Navrhneme jedlé komunitné priestory, terasy, zelené strechy, možnosti zadržiavania dažďovej vody. Vykonávame dendrologické posudky.  Zohľadňujeme požiadavky štandardov LEED, BREEAM, WELL, Passive House, Living Building Challenge. 

HOSPODÁRENIE S VODOU

Navrhneme najvhodnejší spôsob hospodárenia s vodou pre váš projekt – budovu či interiér. Zohľadníme možnosti zachytávania a využitia dažďovej či šedej vody.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Na základe analýzy vypracujeme plán zníženia odpadov a optimalizácie odpadového hospodárstva.

V prípade otázok alebo žiadosti o cenovú ponuku  nás neváhajte kontaktovať, radi sa s Vami stretneme!

KONTAKT
O nás

NATURAL SOLUTIONS je poradenská spoločnosť v oblasti zdravých a udržateľných nehnuteľností. Špecializujeme sa na certifikáciu WELL a LEED. Poskytujeme služby v oblasti biofilického dizajnu a environmentálneho poradenstva.

Naša spoločnosť sa riadi princípmi zodpovedného podnikania.

 

 

CERTIFIKÁCIE
KONTAKT

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.

Záhradná 5637/58, 90101 Malacky, Slovakia

IČO: 50686135 | IČ DPH: SK2120419873

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116836/B