BIOFILICKÝ DIZAJN

biofilicky_dizajn

Biofilický dizajn spája život (Bios) a lásku (Philia) k prírode. Vychádza z prirodzenej ľudskej potreby byť v kontakte s prírodou  a nachádzať v nej miesto na načerpanie sily, energie či rozvoj kreativity.

Biofilický dizajn je súčasťou požiadaviek certifikácie podľa Štandardu WELL v oblasti Myseľ.

 • 55% zamestnancov nemá na pracovisku žiadku zeleň
 • Zeleň je jednou z piatich najžiadanejších prvkov na pracovisku. Zamestnanci sú šťastnejší a motivovanejší.
 • Zeleň a denné svetlo na pracovisku zvyšujú motiváciu o 8% a wellbeing o 13%.

NAŠE SLUŽBY

ANALÝZA A NÁVRH

V prípade existujúceho priestoru vypracujeme analýzu a návrh možných zlepšení v súlade s princípmi biofilického dizajnu. Pre nové projekty poskytujeme kompletné služby interiérového dizajnu.

K návrhu nového či existujúceho priestoru pristupujeme holistickým spôsobom. Integrovaný prístup, ktorý do projektu zahŕňa zástupcov klienta (HR, FM ..), samotných užívateľov priestoru či iných dodávateľov produktov/služieb, umožňuje maximalizovať pozitívne prínosy návrhu.

Na základe podrobných zistení požiadaviek jednotlivých strán vieme našim návrhom prispieť k zlepšeniu:

 •  optimalizácie priestoru s ohľadom na človeka a jeho wellbeing
 •  ovzdušia, zníženia VOC
 •  termálneho komfortu užívateľov
 • prístupu denného svetla, správnemu osvetleniu priestoru
 •  akustického komfortu
 •  integrácie prírodných prvkov, tvarov, farieb 
biophilicdesign_naturalsolutions

PORADENSTVO A PRODUKTOVÝ DIZAJN

Zameriavame sa na produkty, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu a zároveň nepoškodzujú ľudské zdravie. Zohľadňujeme životný cyklus výrobku.

Vďaka odborným znalostiam v oblasti cirkulárnej ekonomiky či požiadaviek na zdravé a udržateľné produkty vám odporučíme najvhodnejšie produkty, ktoré spĺňajú prísne kritéria príslušných certifikačných programov (C2C certified, EnergyStar, Green Product, FSC, LCA, Water Sense a i.).  Takéto certifikáty potvrdzujú energetickú úspornosť produktu či fakt, že daný produkt neobsahuje škodlivé látky, napr.: 

 • formaldehyd
 • BPA
 •  azbest
 • chróm VI
 •  ftaláty
 •  VOC a iné

V rámci vlastného produktového dizajnu sa špecializujeme na návrh a výrobu machových stien pod vlastnou značkou GREEN!N a korkových a akustických panelov CORK!N.

V prípade záujmu o viac informácií alebo cenovú ponuku nás kontaktujte, radi sa s Vami stretneme!

Kontakt
O nás

NATURAL SOLUTIONS je poradenská spoločnosť v oblasti zdravých a udržateľných nehnuteľností. Špecializujeme sa na certifikáciu WELL a LEED. Poskytujeme služby v oblasti biofilického dizajnu a environmentálneho poradenstva.

Naša spoločnosť sa riadi princípmi zodpovedného podnikania.

 

 

CERTIFIKÁCIE
KONTAKT

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.

Záhradná 5637/58, 90101 Malacky, Slovakia

IČO: 50686135 | IČ DPH: SK2120419873

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116836/B